ViS i Almedalen 2018

I år firade politikerveckan i Almedalen 50 år, Komvux fyller 50 år och ViS bjöd för femte året i rad på ett uppskattat program.

Vad vill partierna med vuxenutbildningen?

Vad passade bättre detta valår än att inleda Vuxenutbildningens dag, med att be partierna berätta om sina intentioner med vuxenutbildningen? De borgliga partierna vill gasa i lågkonjunktur och bromsa i högkonjunktur, de rödgröna partierna vill ha en stabilt hög volym. Vänsterpartiet vill ersätta privata utbildningsanordnare med offentliga utförare. Moderaterna vill se över den tidigare skrinlagda frivuxutredningen. Intressant att notera är också att samtliga partiföreträdare lyfte fram bildningsperspektivet som en viktig del av vuxenutbildningens stora uppdrag.

Måste man fuska för att få ihop det? 

Så löd den provocerande titeln på ett av dagens seminarier. Lernias divisionschef för vuxenutbildning fick fart på debatten när han frankt konstaterade att

– ja det måste man, alternativt gå med förlust. (Lernias vuxenutbildning går med förlust).

De flesta i panelen var eniga om att nuvarande upphandlingssystem inte fungerar. Någon lyfte fram vikten av dialog under avtalstiden och huvudmannens övergripande ansvar som aldrig kan avtalas bort.
Vidare under dagen diskuterades sfi, vuxenutbildning för arbetslivets kompetensförsörjning och för att utbilda bort arbetslöshet. Sista programpunkten var gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i heta stolen.

Vad tar vi med oss från Almedalen inför det fortsatta arbetet?

  • Det regionala perspektivet på vuxenutbildningen blir allt tydligare
  • Upphandlingsproblematiken måste lösas.

Betänkandet ”Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) ” menar att bland annat vuxenutbildning är att betrakta som icke-ekonomisk tjänst av allmänt intresse och därmed undantas från EU:s upphandlingsdirektiv. Håller denna tolkning eller varför testas det inte?

För att ta tag i upphandlingsproblematiken kommer ViS i höst att göra en priskartläggning för att få en bild av prisläget i landet inför det fortsatta arbetet.

  • Allt tyder på att Komvuxutredningen kommer att föreslå genomgripande förändringar. ViS kommer noga följa upp utredningen och beskriva dess konsekvenser för medlemmarna och bevaka effekterna i möten och i remissvar.
  • Förr eller senare kommer lågkonjunkturen. Då kommer vuxenutbildningen bli ännu viktigare. Hur förbereder vi oss inför detta? Hur kan vi stötta våra medlemmar?

Sammanfattningsvis är vuxenutbildningen mer aktuell än någonsin. Verksamheten ligger i skärningspunkten mellan integration, demokrati, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, konkurrenskraft, personlig utveckling och bildning. ViS arrangemang av Vuxenutbildningens dag i Almedalen har blivit en central mötesplats. Boka redan nu nästa års vuxenutbildningsdag tisdagen i Almedalsveckan. Boka också nästa ViS-konferens, 8-9 april 2019 i Linköping.

Caroline Waldenström
Kommunikatör ViS