Aktuellt

Workshop om prövningar

Välkomna till en digital workshop 25 april kl. 11.00-12.00 kring prövningar. För att det ska bli bra dialog mellan deltagarna har vi begränsat antalet till 10 anmälda. Workshopen är kostnadsfri och vänder sig endast till medlemmar i ViS.

Läs mer

ViS kommentarer till regeringens förslag i vårändringsbudgeten

Vuxenutbildning i Samverkan (ViS): Reformera statsbidraget snarast  Nyligen presenterade regeringen sina satsningar i den kommande vårändringsbudgeten. ViS delar regeringens bild av att behovet av personer med gymnasial yrkeskompetens är omfattande och att fler behöver utbilda sig inom yrkesvux.  Att i samband med vårändringsbudgeten presentera stora så kallade satsningar på yrkesvux är ett återkommande inslag oavsett…

Läs mer

ViS nyhetsbrev 24 mars 2024

I mars nyhetsbrev rapporterar styrelsens om arbetet under årets första månader. Vi får också en sammanfattning av planerna fram till sommaren. Nätverken redogör för sina verksamheter och den här gången har vi glädjen att också ta del av de två nya nätverkens rapporter.

Läs mer