Presentationerna från ViS konferensen 2020

Talarnas presentationer

Här har vi samlat presentationerna från de olika talarna på ViS konferensen 2020.