• bildspel-1
  • bildspel-2
  • toppbild-4
 

Välkommen till ViS –
Vuxenutbildning i Samverkan

ViS arbetar för att ge vuxna bättre förutsättningar för lärande. Som branschorganisation tar vi tillvara vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering samt centrala myndigheter och organisationer. Våra medlemmar får ta del av utveckling, utbildning och ett starkt nätverk.
Vår vision är ”Världens bästa vuxenutbildning”

Läs mer om ViS

Aktuellt

Välkomna till Skolledarforum 2018 – fåtal platser kvar

11 oktober, 2018Skolledarforum 2018 Den 20-21 november 2018 upprepar vi förra årets succé med ViS Skolledarforum! Skolledarforum är endast öppet för medlemmar i ViS. Vi har även begränsat deltagarantalet till 35 personer för att garantera att du verkligen får chansen att både inhämta de senaste nyheterna inom vuxenutbildningen och göra din röst hörd i samtalet. Mer information och länk till anmälan>>>

Presentationsmaterial från ViSas konferens

2 oktober, 2018Här kan du ta del av presentationsmaterialet från ViSas konferens i Stockholm 28 oktober 2018. Du hittar material från CSN, Skolverket och Michael Söderman Läs mer>>>

Yttrande över promemorian Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd

24 september, 2018ViS ställer sig bakom förslaget att obligatoriska uppföljningssamtal ska hållas för personer som studerar med studiestartsstöd och tillstyrker att detta regleras i lagen (2017:527) om studiestartsstöd, på det sätt som föreslås i promemorian. Däremot avstyrker ViS att särskilda föreskrifter gällande uppföljningssamtalen införs i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Läs ViS yttrande

ViS konferens i matematik 13-14 september 2018 – förlängd anmälan

4 september, 2018Digitalisering i vuxenutbildningens nya kursplaner i matematik. Programmering, symbolhantering och digitala verktyg – hur gör vi? Konferensen kommer att belysa dessa frågor och tid kommer också att ges för erfarenhetsutbyte och att testa både programmering och digitala verktyg. Konferensen äger rum i Stockholm. Anmälningstiden till är förlängd till 7 september. Till anmälan>>>

Extraplatser på seminariet för vuxenutbildningens administratörer

17 augusti, 2018Extra platser Fredag 28 september 2018  är det  seminarium i Stockholm för administratörer inom vuxenutbildningen. Var du/ni en av dem som upptäckte att det var fullt och anmälan stängd? Vi har på grund av den stora efterfrågan hyrt en lokal till och kan erbjuda extra platser. Antalet extra platser är begränsade, så vänta inte. Mer information och anmälan>>>

ViS i Almedalen 2018

21 juli, 2018Almedalsgruppen Läs reportaget om vuxenutbildningens dag i Almedalen 2018 och om vilka frågor vi tar med oss i det fortsatta arbetet. Till reportaget>>>