Vuxenutbildning i Samverkan

ViS är vuxenutbildningens röst och samlade kraft

Läs mer

Aktuellt

ViS konferens 8-9 april i Linköping

Vux på spåret – Vart är vi på väg? Fler programpunkter är nu klara till ViS-konferensen 8-9 april i Linköping. Emma Frans, Troed Troedsson, Kristoffer Appelquist, Skolverket, förhoppningsvis vår nygamla utbildningsminister, middag och underhållning. Säkra din plats nu, denna konferens vill du inte missa!

Läs mer

ViS konferens i matematik 21-22 mars 2019

Stockholm 21 – 22 mars 2019

Vuxenutbildning i Samverkan, ViS, är en nationell organisation som på olika sätt arbetar för att tydliggöra vuxenutbildningens särart och tillvarata dess intressen. ViS-matematik, som är en av flera nätverksgrupper, har tidigare arrangerat ett femtontal konferenser kring angelägna teman inom området vuxnas matematiklärande. Denna gång har vi valt att inte ha ett specifikt tema utan i stället erbjuda intressanta föreläsningar, workshops och samtal kring flera områden. Vi välkomnar deltagare som på något sätt kommer i kontakt med vuxnas matematikstudier oavsett om du är lärare, skolledare eller har någon annan funktion.

Vi vill också att konferensen ska vara en mötesplats för utbyte av erfarenheter och idéer. Därför väljer vi arbetsformer som ger möjlighet till egen aktivitet och dialog mellan konferensdeltagarna. En tid efter konferensen kommer du att erbjudas möjlighet att delta i ett web-baserat möte för att samtala kring intrycken.

Läs mer

Lyckat projekt i Bergen för att få unga i utbildning och arbete

Bergen satser på jobbmedisin for de som har falt ut av skole og arbeid Etter at arbeidsledigheten blant unge viste en urovekkende økning satset Nest største by i Norge, Bergen kommune, på å tilby arbeidspraksis. Ideen var at praksis fra en arbeidsplass ville hjelpe både de som hadde utdanningen i boks, eller som hadde falt…

Läs mer

Intressant konferens i Norge om livslångt lärande

Global pådriver inviterer til internasjonalt toppmøte om livslang læring Av Torhild Slåtto Blant mange nordiske organisasjoner på utdanningsfeltet skinner det også en global stjerne med navnet International Council for Open and Distance Education, ICDE. Den har sitt hovedkontor i Oslo, og er trolig mer nyttig og relevant enn noen gang i en tid med internasjonalisering,…

Läs mer

50 år av andra chanser

Det är få förunnat att tidigt i livet veta vad man vill utbilda sig till. Alla har heller inte samma förutsättningar. Det här är fyra berättelser om människor som har läst på komvux, fyra väldigt olika berättelser om att få en andra chans. Möt också Christer Nilsson som under en stor del av sitt yrkesliv…

Läs mer