• bildspel-1
  • toppbild-4
  • bildspel-2

Välkommen till ViS –
Vuxenutbildning i Samverkan

ViS arbetar för att ge vuxna bättre förutsättningar för lärande. Som branschorganisation tar vi tillvara vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering samt centrala myndigheter och organisationer. Våra medlemmar får ta del av utveckling, utbildning och ett starkt nätverk.
Vår vision är ”Världens bästa vuxenutbildning”

Läs mer om ViS

Aktuellt

Inställd matematikkonferens

14 september, 2017Matematiknätverkets planerade konferens i Sundsvall 12-13 oktober med temat Modellering och problemlösning - Matematikundervisning och lärande genom analoga och digitala kommunikationsformer är inställd. Vi hänvisar till motsvarande konferens i Borlänge med samma tid och tema. Sista anmälningsdag 29/9. Välkomna till Borlänge.

Rapport från ViS styrelsemöte 12-13 september

13 september, 2017På ViS styrelsemöte diskuterades bl.a.
  • ViS informationsarbete. Vi vill gärna veta vad ni medlemmar efterfrågar. Vad är bra? Vad kan förbättras
  • Besök av Lil Ljunggren Lönnberg ordförande Dua (delegationen för unga i arbete). Diskussion om deras utökade uppdrag med nyanländas etablering Se bilaga för info o viktiga datum
  • Planering av våra mötesplatser. Viktiga datum att boka redan nu är Skolledarforum 21-22 november i Stockholm och ViS konferensen 9-10 april i Göteborg. Anmälan och program kommer
  • Styrelsens fyra arbetsgrupper med extra ansvar att bevaka och driva frågor om - Reglverk - Kompetensförsörjning - Upphandling- Integration. Mer från arbetsgrupperna kommer framöver. styrelsereferat

Reportage: Seminarium i Almedalen om upphandling av vuxenutbildning

11 september, 2017Om inte upphandling av kommunal vuxenutbildning omfattas av LOU, hur ska kommunerna då hantera upphandlingarna? Detta diskuterades under Vuxenutbildningens dag i Almedalen 2017. Läs ett reportage från seminariet

Webbinariefortbildning för studie- och yrkesvägledare inom fortbildning

16 augusti, 2017Intresset för fortbildning via nätet har varit stort under våren och nu fortsätter vi med fler webbinarier i höst med denna form av fortbildning i samarbete med Vuxvagledning.se. För att få mer information går du in på länken nedan, där du också kan anmäla dig och också registrera dig för att få fortlöpande information. Vissa av vårens webbinarier kan du se i efterhand fortfarande.   Läs mer här: Information och anmälan

Mingel i Almedalen

30 juni, 2017Vi avslutar Vuxenutbildningens dag i Almedalen med ett mingel i länsstyrelsens trädgård. Träffa kolleger och vänner och knyt nya kontakter. Summera dagens samtal och planera hur vi ska fortsätta att verka för världens bästa vuxenutbildning. Välkommen tisdag 4 juli kl 20:00-22.00 i Länsstyrelsens trädgård. Anmälan  

Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20) Dnr: U2017/01213/UH

21 juni, 2017ViS ställer sig positiv till stora delar av betänkandet. ViS anser däremot inte att underkända betyg i kurser som inte krävs för behörighet och som i efterhand läses upp, eller utbyteskompletterade betyg, endast ska få tillgodoräknas som ett E i meritvärderingen. Läs ViS remissvar