• bildspel-1
  • bildspel-2
  • toppbild-4
 

Välkommen till ViS –
Vuxenutbildning i Samverkan

ViS arbetar för att ge vuxna bättre förutsättningar för lärande. Som branschorganisation tar vi tillvara vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering samt centrala myndigheter och organisationer. Våra medlemmar får ta del av utveckling, utbildning och ett starkt nätverk.
Vår vision är ”Världens bästa vuxenutbildning”

Läs mer om ViS

Aktuellt

Månadens goda exempel, värdegrundsfrågor för Sfi-elever i Göteborg

18 maj, 2018På Folkuniversitetet i Göteborg startas nu Värdegrunds-Sfi. Det är ett projekt med syftet att ta fram en metod för Sfi-lärare i arbetet med läroplanens värdegrundsmål. Läs mer>>>

Inbjudan till seminarium i Stockholm

18 april, 2018MichaelSodermalm Välkommen till ett seminarium för dig som är administratör inom vuxenutbildningen. 28 september 2018 blir en heldag med information och inspiration. Anmäl dig senast 1 juni och få ett lägre pris Läs mer om konferensen

2018 års ViS konferens

7 april, 2018Konferensen 2018 efter Här hittar ni dokumentationen från seminarierna under ViS konferensen. fler kommer vartefter vi får in dem. Gå till bilderna>>>  

ViS konferens i matematik 19-20 april

13 februari, 2018Digitalisering i vuxenutbildningen, nya kursplaner i matematik, programmering, symbolhantering och digitala verktyg - hur gör vi? Konferensen kommer att belysa dessa frågor och tid kommer också att ges för erfarenhetsutbyte och att testa både programmering och digitala verktyg. Till anmälan>>>

Möte med Komvuxutredningen

25 januari, 2018Jonas Idag, 18 januari har jag, som ordförande för ViS, tillsammans med företrädare för ett antal andra organisationer,  träffat Komvuxutredningen. Utredningen har ett uppdrag som kan komma att påverka många delar av vuxenutbildningen och de som vill ta del av densamma så det var värdefullt att få tillfälle att framföra ViS synpunkter på olika frågeställningar och samtidigt höra andra organisationers åsikter. Läs mer>>>

Reportage: Mobilitet är det nya lärandet

20 december, 2017Namnlös "Det nätbaserade och att vi är uppkopplade ger oss mobilitet och oanade möjligheter att sätta verklig fart i lärandet på alla nivåer, inte minst inom vuxenutbildningen" säger Jimmy Jaldemark, docent vid Mittuniversitetet i ViS nya reportage