• bildspel-1
  • bildspel-2
  • toppbild-4
 

Välkommen till ViS –
Vuxenutbildning i Samverkan

ViS arbetar för att ge vuxna bättre förutsättningar för lärande. Som branschorganisation tar vi tillvara vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering samt centrala myndigheter och organisationer. Våra medlemmar får ta del av utveckling, utbildning och ett starkt nätverk.
Vår vision är ”Världens bästa vuxenutbildning”

Läs mer om ViS

Aktuellt

ViS konferens i matematik 19-20 april

13 februari, 2018Digitalisering i vuxenutbildningen, nya kursplaner i matematik, programmering, symbolhantering och digitala verktyg - hur gör vi? Konferensen kommer att belysa dessa frågor och tid kommer också att ges för erfarenhetsutbyte och att testa både programmering och digitala verktyg. Till anmälan>>>

Möte med Komvuxutredningen

25 januari, 2018Jonas Idag, 18 januari har jag, som ordförande för ViS, tillsammans med företrädare för ett antal andra organisationer,  träffat Komvuxutredningen. Utredningen har ett uppdrag som kan komma att påverka många delar av vuxenutbildningen och de som vill ta del av densamma så det var värdefullt att få tillfälle att framföra ViS synpunkter på olika frågeställningar och samtidigt höra andra organisationers åsikter. Läs mer>>>

2018 års vuxenutbildningskonferens

12 januari, 2018Konf 2018 Välkommen till ViS Vuxenutbildningskonferens! Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister inledningstalar och James Nottingham, "pedagogisk guru" och författare inspirerar. Du får också senaste nytt från Skolverket, Dua, AF, Arbetsmarknadsutredningen och Yh. Dessutom blir det inspirerande seminarier från olika verksamheter, ViS årsmöte och så en festlig kväll med  kolleger från landets olika vuxenutbildningar. Väl mött! Program och anmälan>>>

Reportage: Mobilitet är det nya lärandet

20 december, 2017Namnlös "Det nätbaserade och att vi är uppkopplade ger oss mobilitet och oanade möjligheter att sätta verklig fart i lärandet på alla nivåer, inte minst inom vuxenutbildningen" säger Jimmy Jaldemark, docent vid Mittuniversitetet i ViS nya reportage

Presentation av arbetsmarknadsutredningen

13 december, 2017Elsa och Solidad ViS har en nära dialog med Arbetsmarknadsutredningen.  Sekreterare Elsa Engström och huvudsekreterare Soledad Grafeuille besökte ViS styrelsemöte 8 december och presenterade arbetet så här långt. Det blev en bra diskussion om framför allt gränser/samarbeten mellan formell utbildning och arbetsmarknadsutbildning och mellan den studie- och yrkesvägledningen som föreslås och vuxenutbildningens vägledning. Presentation av arbetsmarknadsutredningen dec 2017

ViS ordförande sammanfattar decembers styrelsemöte

13 december, 2017Jonas sammanfattar decembers styrelsemöte ViS ordförande Jonas Jonsson sammanfattar styrelsemötet 7-8 december. Problemen med såväl ansökan som redovisningen av statsbidrag för regional yrkesvux var en av frågorna som diskuterades. Se intervjun

ViS har svart på två remisser

4 december, 2017
    • Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i nationella program
    • Förslag till MYHs föreskrifter om vilka kurser som omfattas av rätt att delta i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan
Läs ViS svar