• bildspel-1
  • toppbild-4
  • Glad sommar

Välkommen till ViS –
Vuxenutbildning i Samverkan

ViS arbetar för att ge vuxna bättre förutsättningar för lärande. Som branschorganisation tar vi tillvara vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering samt centrala myndigheter och organisationer. Våra medlemmar får ta del av utveckling, utbildning och ett starkt nätverk.
Vår vision är ”Världens bästa vuxenutbildning”

Läs mer om ViS

Aktuellt

Mingel i Almedalen

30 juni, 2017Vi avslutar Vuxenutbildningens dag i Almedalen med ett mingel i länsstyrelsens trädgård. Träffa kolleger och vänner och knyt nya kontakter. Summera dagens samtal och planera hur vi ska fortsätta att verka för världens bästa vuxenutbildning. Välkommen tisdag 4 juli kl 20:00-22.00 i Länsstyrelsens trädgård. Anmälan  

Tillträde för nybörjare – ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning (SOU 2017:20) Dnr: U2017/01213/UH

21 juni, 2017ViS ställer sig positiv till stora delar av betänkandet. ViS anser däremot inte att underkända betyg i kurser som inte krävs för behörighet och som i efterhand läses upp, eller utbyteskompletterade betyg, endast ska få tillgodoräknas som ett E i meritvärderingen. Läs ViS remissvar

Enkätundersökning för vuxenutbildningens administratörer

20 juni, 2017Nätverket för administratörer i vuxenutbildningen ViSa, gör en undersökning för att förstå vad yrkesgruppen verkligen gör och vad de behöver för att kunna utföra ett bra arbete. Hjälp oss att besvara och sprida enkäten.  Resultatet presenteras på ViSas seminarium den 15 september i Göteborg. Gå till enkäten

ViS remissvar, förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter

20 juni, 2017ViS ser positivt på att digital kompetens och programmering ges en tydligare roll i både kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna men anser samtidigt att man måste vara vaksam så att nytt kursinnehåll inte konkurrerar med centrala delar av dagens. Vi pekar också på behovet av fortbildning för lärare och övrig personals digitala kompetens och framtagandet av stödmaterial. Dnr 6.1.1-2017:00341 och 6.1.1-2017:413  Läs vårt remissvar

Vuxenutbildningens dag i Almedalen 2017

13 juni, 2017ALmedalen 2017 Vuxenutbildningen används idag som ett verktyg inom integration, arbetsmarknad, regional utveckling och kompetensförsörjning. Uppdraget är brett, men styrningen otydlig. Vad vill politiken med vuxenutbildningen – och vad säger de som arbetar i praktiken? Välkommen till en heldag med debatter och samtal om den glödheta frågan - vuxenutbildning! Vuxenutbildningens dag, programet Vi ses i Almedalen!