• bildspel-1
  • julbild 2016
  • Lars Lerin, böcker

Välkommen till ViS –
Vuxenutbildning i Samverkan

ViS arbetar för att ge vuxna bättre förutsättningar för lärande. Som branschorganisation tar vi tillvara vuxenutbildningens intressen gentemot riksdag, regering samt centrala myndigheter och organisationer. Våra medlemmar får ta del av utveckling, utbildning och ett starkt nätverk.
Vår vision är ”Världens bästa vuxenutbildning”

Läs mer om ViS

Aktuellt

Konferens i om vuxnas matematiksvårigheter

5 december, 2016

Problemlösning och modellering

ViS matematiknätverk inbjuder till  konferen på ovanstående tema. Den kommer att genomföras på fyra orter med i huvudsak samma innehåll och utformning. 

Vi välkomnar såväl matematiklärare som skolledare och övriga intresserade.

Forskning om vuxenutbildning

28 november, 2016Nytt reportage skrivet av professor Andreas Fejes Läs reprtaget >>>

Förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning skapar oro

18 november, 2016
  • Alldeles för kort framförhållning för så här stora förändringar
  • Risk att det ökade statsbidraget inte används pga kraven på kommunernas motprestation
  • ViS tar tacksamt emot synpunkter och reflektioner kring effekterna av det nya regelverket
Läs mer >>>

Remissvar ”Validering med mervärde”

3 november, 2016ViS har lämnat remissvar gällande Validering med mervärde Ds 2016:24. Läs svaret >>>

Skolledarforum 2016

26 september, 2016Skolledarforum 2016 Välkommen till Skolledarforum 21-22 november i Stockholm. Detta är konferensen där du som är skolledare eller chef inom kommunal eller privat vuxenutbildning möter beslutsfattare, myndighetsrepresentanter och kollegor i ett mindre samtalsforum där dialogen är prioriterad. Här ser du programmet Max 35 deltagare (endast medlemmar i ViS) Anmäl dig