Kurs & Konferens

En film för studie- och yrkesvägledning

SiV har skapat en film med tillhörande arbetsmaterial som kostnadsfritt kan användas av Studie- och yrkesvägledare, lärare, coacher eller samtalsledare som på enkel svenska förklarar ordet nätverk och betydelsen av nätverkande vad gäller jobb och utbildning.

Läs mer