Påverkan

Planerings- och dimensioneringsutredningen

Jan Rehnstam från ”Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola, U 2018:01” besökte ViS styrelsemöte 28 februari 2019. Några av punkterna som diskuterades var avvägningen mellan regionala kompetensbehov och den lokala kännedomen om både arbetsmarknad och elevens sammansatta utbildningsbehov. Så väl utbildningarnas som elevernas finansiering diskuterades också, liksom frågan om ansvarsfördelningen mellan den…

Läs mer

Diskussion med Sfi-utredningen

Sfi-utredningen  besökte styrelsemötet 11 december 2018. Det blev en givande diskussion och vi var överens om att hålla fortsatt kontakt.on och vi var överens om att hålla fortsatt kontakt. Läs utredningsdirektiven En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet (pdf 238 kB) Dir 2018:83

Läs mer

Skolledarforum 2018

Tack alla medverkande för bra diskussioner, erfarenhetsutbyten och kloka diskussioner på årets Skolledarforum. Det är mycket värdefullt att få diskutera vuxenutbildningens förutsättningar och behov i detta forum.

Läs mer

Komvuxutredningen

På ViS styrelsemöte 7 september 2018 redogjorde Roger Mörtvik för komvuxutredningen, En andra och en annan chans – ett Komvux i tiden (SOU 2018:71). Det är en omfattande utredning och ViS kommer ägna mycket tid åt remissvaret.

Läs mer